Showing posts with label Summer 2021. Show all posts
Showing posts with label Summer 2021. Show all posts

(Anime) D Cide Traumerei [Update EP06]

(Anime) D Cide Traumerei [Update EP06]
Tên: D Cide Traumerei Số Tập: ?? Thể loại: Action - Drama - Fantasy Ngày Chiếu: 10/07/2021 Studio: SANZIGEN Nhân sự: Bá Tài Chất Lượng: TV 1080p h265 10bit …
Xem thêm »

(Anime) Night Head 2041 [Update EP03 + EP04 + EP05]

(Anime) Night Head 2041 [Update EP03 + EP04 + EP05]
Tên: Night Head 2041 Số Tập: ?? Thể loại: Sci-Fi, Mystery, Psychological, Supernatural, Drama Ngày Chiếu: 15/07/2021 Studio: Shirogumi Nhân sự: Bá Tài Chất …
Xem thêm »

(Anime) Mashiro no Oto [Hoàn Thành]

(Anime) Mashiro no Oto [Hoàn Thành]
Tên: Mashiro no Oto (Âm Thanh Tinh Khôi) Số Tập: 12 Thể loại: Drama, Music, School, Shounen, Slice of Life Ngày Chiếu: 3/04/2021 Studio: Shin-Ei Animation Nhâ…
Xem thêm »