Showing posts with label Fall 2021. Show all posts
Showing posts with label Fall 2021. Show all posts

(Anime) Platinum End [Update EP4]

(Anime) Platinum End [Update EP4]
Tên: Platinum End Số Tập: 24 Thể loại: Drama, Supernatural Ngày Chiếu: 03/10/2021 Studio: Signal.MD Nhân sự: Vũ Huyền Trinh Chất Lượng: TV 1080p h265 10bit NỘ…
Xem thêm »

(Anime) Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo [Update Ep03]

(Anime) Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo [Update Ep03]
Tên: Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo Số Tập: 9 Thể loại: Boys Love, Fantasy, Erotica Ngày Chiếu: 02/10/2021 Studio: Studio Hokiboshi Nhân sự: HK Chất Lượng: …
Xem thêm »

(Anime) Tesla Note [Update EP02]

(Anime) Tesla Note [Update EP02]
Tên: Tesla Note Số Tập: ?? Thể loại: Action, Suspense Ngày Chiếu: 03/10/2021 Studio: Gambit Nhân sự: Arkito + KATA + Vũ Huyền Trinh Chất Lượng: TV 1080p h265 …
Xem thêm »

(Anime) Blue Period [Update EP04v2]

(Anime) Blue Period [Update EP04v2]
Tên: Blue Period Số Tập: ?? Thể loại: Drama - Slice of  Life Ngày Chiếu: 25/09/2021 Studio: Seven Arcs Nhân sự: Vũ Huyền Trinh Chất Lượng: TV 1080p h265 10bit…
Xem thêm »

(Anime) 180 Byou de Kimi no Mimi wo Shiawase ni Dekiru ka? [Update Ep01]

(Anime) 180 Byou de Kimi no Mimi wo Shiawase ni Dekiru ka? [Update Ep01]
Tên: 180 Byou de Kimi no Mimi wo Shiawase ni Dekiru ka? Số Tập: ?? Thể loại: Slice of  Life Ngày Chiếu: 15/10/2021 Studio: EKACHI EPILKA, Indivision Nhân sự: …
Xem thêm »

(Anime) Visual Prison - Tù Ngục Ảo Ảnh [Update EP01v2]

(Anime) Visual Prison - Tù Ngục Ảo Ảnh [Update EP01v2]
Tên: Visual Prison - Tù Ngục Ảo Ảnh Số Tập: ?? Thể loại: Supernatural - Music - Vampires Ngày Chiếu: 09/10/2021 Studio: A-1 Pictures Nhân sự: Arkito - KATA - …
Xem thêm »

(Anime) Kaizoku Oujo [Update Ep02]

(Anime) Kaizoku Oujo [Update Ep02]
Tên: Kaizoku Oujo Số Tập: 12 Thể loại: Action - Adventure Ngày Chiếu: 14/08/2021 Studio: Production I.G Nhân sự: Bá Tài Chất Lượng: TV 1080p h265 10bit NỘI …
Xem thêm »