Showing posts with label 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru. Show all posts
Showing posts with label 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru. Show all posts

(Anime) 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Hoàn Thành]

(Anime) 100-man no Inochi no  Ue ni Ore wa Tatte Iru [Hoàn Thành]
Tên: 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Tôi gánh trên vai 1-Triệu Sự Sống] Số Tập: 12 Thể loại: Action - Drama - Fantasy - Game - Shounen Ngày Chiếu…
Xem thêm »

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 10]

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 10]
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 9] Trận bão tuyết! Trans: Bell Kiều Nguyễn Editor: HoàngLouis + Kitora  Encoder: Phi Wibu Xem online Do…
Xem thêm »

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 9]

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 9]
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 9] Nhiệm vụ đã hoàn thành. Trans: Bell Kiều Nguyễn Editor: HoàngLouis + Kitora  Encoder: Phi Wibu Xem o…
Xem thêm »

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 8]

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 8]
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 8] Anh Hùng hóa Quỷ Vương. Trans: Bell Kiều Nguyễn Editor: HoàngLouis + Kitora  Encoder: Phi Wibu Xem o…
Xem thêm »

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 7]

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 7]
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 7] Main sướng nha. Trans: Bell Kiều Nguyễn Editor: HoàngLouis + Kitora  Encoder: Phi Wibu Xem online Do…
Xem thêm »

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 6]

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 6]
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update tập 6] Tập này hơi gay go. Trans: Bell Kiều Nguyễn Editor + Kara: HoàngLouis  Encoder: Phi Wibu Xem online …
Xem thêm »

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update hàng CLC Tập 1- 5 v2]

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update hàng CLC Tập 1- 5 v2]
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update hàng CLC Tập 1- 5 v2] Cập nhật hàng CLC. Cập nhật đầy đủ OP ED Kara. Sửa lỗi gặp phải ở bản cũ, riêng tập 1…
Xem thêm »

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP05]

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no  Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP05]
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP05] Em chiến binh đang dần thay đổi. Nhóm cũng thay đổi logo mới. Trans: Bell Kiều Nguyễn Editor + Kara: …
Xem thêm »

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP04]

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no  Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP04]
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP04] Thêm một em nữa vào dàn ngay, cơ mà em này có vẻ có tác dụng hơn chút rồi :)) Tập này đã có thêm ED K…
Xem thêm »

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP03]

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no  Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP03]
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP03] Thêm một em nữa vào dàn ngay. Anh main chơi lầy vào thẳng nhà vệ sinh nữ tán gái cơ. Trans: Bell Kiều…
Xem thêm »

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP02]

[HLouis Anime] 100-man no Inochi no  Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP02]
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru [Update EP02] Hàng game nhập vai qua thế giới khác kiêm chút tấu hài nhé. Trans: Bell Kiều Nguyễn Editor + Encode…
Xem thêm »