(Music) Visual Prison - OP/ED (Character Songs) [Lossy 320kps/s]

   OP/ED (Character Songs) [Lossy 320kp/s]

Track list:
 01 Zankoku Shangri-La - O★Z.mp3 (11.7 MB)
                 02 BLOODY KISS - LOS†EDEN.mp3 (9.8 MB)
03 Gyokuza no GEMINI - ECLIPSE.mp3 (9.4 MB)
04 Zankoku Shangri-La -Instrumental- - O★Z.mp3 (11.7 MB)
05 BLOODY KISS -Instrumental- - LOS†EDEN.mp3 (9.8 MB)
06 Gyokuza no GEMINI -Instrumental- - ECLIPSE.mp3 (9.3 MB)

Tải về: GD | SE

No comments:

Post a Comment

Không yêu xin đừng nói lời cay đắng!