[HLouis Anime] Kami-tacho ni Hirowareta Okoto [Update tập 06]Kami-tacho ni Hirowareta Okoto [Update EP06]


Main chỉ huy nguyên đàn Slime đi đánh lộn :))

Trans+ Editor: HoàngLouis
Encoder: Phi Wibu
Kara: Duongvecoem 

Link tải:

No comments:

Post a Comment

Không yêu xin đừng nói lời cay đắng!